Sở LĐ, TB&XH, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội CCB tỉnh, Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp năm 2019

Đăng ngày 15 - 03 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 15/3, Sở LĐ, TB&XH phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác năm 2018, triển khai chương trình phối hợp năm 2019.

Năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành chương trình phối hợp đã được thực hiện nghiêm túc; việc triển khai các nội dung của chương trình được thực hiện đầy đủ và đạt nhiều kết quả cao.

Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Chương trình ký kết giữa Phòng LĐ, TB&XH với tổ chức Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội CCB, đoàn thanh niên cùng cấp giai đoạn 2017-2020, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết giữa các đơn vị về dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, bảo vệ chăm sóc trẻ em và đặc biệt là thực hiện công tác giảm nghèo đã góp phần trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đề ra.

Các hoạt động trên các lĩnh vực phối hợp được triển khai khá đồng đều. Trong đó lĩnh vực tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Lĩnh vực đào tạo nghề có những chuyển biến tích cực. Lĩnh vực giảm nghèo đạt kế hoạch đề ra. Tình trạng tai nạn thương tích trẻ em năm 2018 giảm ở tất cả các loại, đặc biệt là đuối nước. Người dân tại các thôn, bản của vùng dự án có sự chuyển đổi về nhận thức, hiểu rõ hơn tác hại của tảo hôn, hiểu được tảo hôn là vi phạm pháp luật.

Cụ thể, năm 2018, toàn tỉnh Quảng Trị đã giải quyết việc làm cho 11.318 lượt lao động, trong đó số lượng lao động nữ chiếm 40,5%, xuất khẩu lao động chiếm 25%. Quảng Trị cũng đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho 12.423 người (đào tạo nghề cho lao động nông thôn 8.949 người, trong đó đào tạo cho lao động vùng biển 3.675 người, lao động nữ được hỗ trợ đào tạo nghề là 5.675 người). Cùng với đó, nhiều mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm ngày càng được nhân rộng.

Tại Hội nghị, đại diện các Phòng chuyên môn thuộc Sở LĐ - TB&XH, các hội, đoàn thể cũng đã trao đổi, thảo luận về việc tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp năm 2019.

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, các đơn vị tiến hành ký kết chương trình phối hợp năm 2019 với nhiều nội dung quan trọng như: Tiếp tục phối hợp triển khai công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm- xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững và các chính sách liên quan đến lĩnh vực lao động và xã hội đối với các tổ chức đoàn thể. Phối hợp tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức đào tạo nghề, việc làm sau học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề và các địa phương, việc xuất khẩu lao động, thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách, người khuyết tật… Vận động lao động đi xuất khẩu lao động hết hạn trở về nước đúng thời gian theo hợp đồng.

Hồng Hà

 

Tin mới nhất

Quảng Trị: Vận động được 15 dự án phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm(18/07/2019 2:40 CH)

Chung kết cuộc thi Chinh phục năm học 2018 - 2019(14/07/2019 8:30 CH)

Sở NN&PTNT triển khai kế hoạch chống khai thác thủy sản bất hợp pháp(12/07/2019 2:27 CH)

Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm(11/07/2019 3:16 CH)

Ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt(06/07/2019 7:11 SA)

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh(03/07/2019 3:24 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/