Hội thảo hưởng ứng “Ngày khí tượng thế giới” và “Chiến dịch Giờ Trái đất”

Đăng ngày 23 - 03 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 22/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo hưởng ứng “Ngày khí tượng thế giới” và “Chiến dịch Giờ Trái đất” năm 2019.

Chủ đề “Ngày khí tượng thế giới” năm 2019 được Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) đưa ra là “The sun, the earth, and the weather” – “Mặt trời, trái đất và thời tiết”. Chủ đề này đã phản ánh mục đích cốt lõi của WMO và vai trò thiết yếu của khí tượng thủy văn trong việc giám sát hệ thống trái đất nhằm đưa ra dự báo thời tiết hằng ngày và tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách về thay đổi của thời tiết và biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, sự kiện “Chiến dịch Giờ trái đất” năm 2019 sẽ diễn ra từ 20h đến 21h30 ngày 30/3/2019 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng – Bảo vệ trái đất”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận và cung cấp các thông tin liên quan đến chủ đề của “Ngày khí tượng thế giới” và “ Chiến dịch Giờ trái đất” năm 2019; tình hình thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn và cơ chế phối hợp, quản lí về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; các nội dung chính của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại địa phương; các biện pháp xứ lí ô nhiễm rác thải nhựa, kiểm soát rác thải nhựa trên biển; tiềm năng, hiện trạng và quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo; các nguồn phát thải và định hướng giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh…

Thông qua buổi hội thảo đã góp phần nâng cao ý thức về sử dụng tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

 

 

Tin mới nhất

Quảng Trị: Vận động được 15 dự án phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm(18/07/2019 2:40 CH)

Chung kết cuộc thi Chinh phục năm học 2018 - 2019(14/07/2019 8:30 CH)

Sở NN&PTNT triển khai kế hoạch chống khai thác thủy sản bất hợp pháp(12/07/2019 2:27 CH)

Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm(11/07/2019 3:16 CH)

Ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt(06/07/2019 7:11 SA)

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh(03/07/2019 3:24 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/