Quyết định về việc tổ chức lại các cơ sở khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế cấp huyện

Đăng ngày 15 - 05 - 2019
100%

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND về việc tổ chức lại các cơ sở khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế cấp huyện.

Theo đó, tổ chức lại cơ sở khám, chữa bệnh Bồ Bản thuộc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong thành Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong- Cơ sở 2, là cơ sở khám, chữa bệnh (điều trị ngoại trú- nội trú) thuộc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, có trụ sở đặt tại thôn Bồ Bản, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Tổ chức lại cơ sở khám, chữa bệnh Tà Rụt thuộc Trung tâm Y tế huyện Đakrông thành Trung tâm Y tế huyện Đakrông- Cơ sở 2, là cơ sở khám, chữa bệnh (điều trị ngoại trú- nội trú) thuộc Trung tâm Y tế huyện Đakrông, có trụ sở đặt tại thôn Tà Rụt 1, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. (Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa...(18/07/2019 3:05 CH)

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh năm 2019...(17/07/2019 7:51 SA)

Công văn về việc đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn...(16/07/2019 3:08 CH)

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết(13/07/2019 5:42 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em(10/07/2019 6:14 SA)

Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước...(03/07/2019 10:35 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/