Thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Quảng Trị

Đăng ngày 15 - 05 - 2019
100%

Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Quảng Trị được thành lập gồm 30 thành viên do ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Phó trưởng ban Thường trực là bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ban chỉ đạo gồm 15 Phó trưởng ban và 10 ủy viên cùng 03 thư ký là đại diện của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Quảng Trị thực hiện đúng  quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa...(18/07/2019 3:05 CH)

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh năm 2019...(17/07/2019 7:51 SA)

Công văn về việc đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn...(16/07/2019 3:08 CH)

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết(13/07/2019 5:42 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em(10/07/2019 6:14 SA)

Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước...(03/07/2019 10:35 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/