Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh sau THCS và THPT

Đăng ngày 20 - 05 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Phân luồng sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) được Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, chủ trương này được coi là giải pháp căn bản để giúp mỗi gia đình, học sinh tự nhận biết khả năng của mình, chọn đúng “nghề”, hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu lao động xã hội, nhằm khắc phục tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”. Do đó, công tác phân luồng học sinh sau trung học đang trở nên bức thiết của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh tại “Ngày hội thanh niên trường học với nghề nghiệp việc làm”

Xác định được tầm quan trọng đó, trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành và các địa phương trong tỉnh đã tích cực chủ động, phối hợp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả và đã mang lại những tín hiệu hết sức lạc quan trong công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh ..., qua đó đã góp phần tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề, đơn cử như năm học 2018 - 2019, tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THCS vào lớp 10 chỉ còn 85,26%, giảm hơn 04% so với năm học trước; số học sinh còn lại dựa trên kết quả học tập và hoàn cảnh gia đình đã mạnh dạn theo học các chương trình giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) hoặc theo học trung cấp nghề.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực trong công tác phân luồng, tuy nhiên tỷ lệ học sinh tham gia học nghề vẫn còn thấp so với yêu cầu đặt ra. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp trong thời gian tới, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 1967/KH-UBND, ngày 08/5/2019 về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”. Theo đó, kế hoạch đã đặt ra mục tiêu phấn đấu:

* Đến năm 2020: 60% trường THCS, 100% THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 60% trường THCS, 100% trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, được bồi dưỡng về công tác hướng nghiệp; ít nhất 15% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; Ít nhất 20% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

* Đến năm 2025: Có 90% trường THCS, 100% trường THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 90% trường THCS, 100% trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ; Có ít nhất 25% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; Ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Quảng Trị sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phân luồng học sinh phổ thông cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh và trong cộng đồng. Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng công tác giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, giúp học sinh có thể lựa chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương; đảm bảo cho học sinh được tiếp cận thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các chính sách ưu đãi học nghề, xu hướng thị trường lao động, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của địa phương và cả nước; giúp học sinh nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp; xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề để thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông; tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông trong các trường học; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và bố trí giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp trong các nhà trường phổ thông…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các cơ quan liên quan thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, định hướng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp đáp ứng thị trường lao động; tăng cường huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích cho người học tham gia giáo dục nghề nghiệp thể hiện ở chế độ tuyển sinh, chế độ học bổng, học phí cho đối tượng người học; xây dựng kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp; tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề và thực hiện phân luồng học sinh; đổi mới chương trình đào tạo nghề để đảm bảo tính thống nhất về mục tiêu đào tạo cũng như nội dung và thời gian đào tạo; đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với địa phương.

Nguyễn Trường An

 

 

Tin mới nhất

Hơn 100 “chiến sĩ nhí” hào hứng tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội(15/06/2019 8:18 SA)

Tháo gỡ vướng mắc trong chuyển đổi mô hình quản lí và kinh doanh chợ(13/06/2019 8:43 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Việt(12/06/2019 6:29 CH)

Phấn đấu 95% lao động sau đào tạo được doanh nghiệp tuyển dụng, có thu nhập ổn định(12/06/2019 8:07 SA)

Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị(11/06/2019 8:42 SA)

Phát hiện 30 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng(10/06/2019 3:19 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
805 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/
XS vietlott | Myanmar tour packages | Indochina tour | Shore trips | Cambodia vacation | Laos vacation | dịch vụ thám tử | thám tử tìm người | văn phòng thám tử | công ty thám tử | thuê thám tử | xsmb | nho khô nguyên cành | hoa hồng tây tạng | vỏ hạt mã đề | chữa bệnh táo bón | xsmb | Chân bàn sắt đẹp | Vietnam tourism company | Hỏi đáp | giay nam | bleach | công ty tổ chức team building | Yêu hoa lan | vay tín chấp theo lương | vay theo bảo hiểm nhân thọ | vay theo hóa đơn điện | vay tín chấp theo lương | vay tiền mặt theo lương | vay theo hóa đơn điện | vay theo bảo hiểm nhân thọ | máy hút mùi | bếp điện từ | Halong bay cruise | may nen khi | XSMN | myanmar fast visa | Vietnam local tour packages | Hanoi tour | Bhutan tour | Nepal tour | vy tea | grand manhattan | xe tải tmt | thu mua phế liệu giá cao | keo chà ron | tin mới nhất | bán máy photocopy | bếp từ munchen | bếp từ chefs | công ty thiết kế web | gương kính | cắt kính mặt bàn | gương nhà tắm | kính trang trí | vách kính | gương dán tường | khung tranh | khung bằng khen | Educational school trip | Công ty du lịch | bốc xếp tphcm | novaworld phan thiet | Free file upload | Xem tử vi | phần mềm | chứng nhận iso | cửa nhôm Xingfa | báo giá cửa nhôm Xingfa | cửa nhôm | Kết quả xổ số Miền Trung | truyện tiên hiệp | Kế hoạch có con | Công thức nấu ăn | Kiểu tóc đẹp | Vietnam family tours | thuốc podophyllin 25 | vé máy bay | HolCim | http://hdlaptop.net | an toàn lao động | suatulanh24h.net | Du học Úc | Du học hè Singapore | Tour Du Lịch Thái Lan | căn hộ the western capital