Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Đăng ngày 03 - 05 - 2019
100%

Ngày 2/5/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch số 1832/KH-UBND truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2019.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về giáo dục nghề nghiệp, công tác phân luồng học sinh khối trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ công tác tuyển sinh- hướng nghiệp, giải quyết việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp. Góp phần mở rộng quy mô, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn…

Với thông điệp “Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành- vững khởi nghiệp, sáng tương lai”, công tác truyền thông tập trung truyền tải về vai trò, vị trí, sự cần thiết của giáo dục nghề nghiệp trong quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và trong cơ cấu nguồn nhân lực quốc gia; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nội dung truyền thông gồm: Nâng cao nhận thức; quảng bá hình ảnh; tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình. (Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm)

Hồng Hà

 

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa...(18/07/2019 3:05 CH)

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh năm 2019...(17/07/2019 7:51 SA)

Công văn về việc đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn...(16/07/2019 3:08 CH)

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết(13/07/2019 5:42 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em(10/07/2019 6:14 SA)

Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước...(03/07/2019 10:35 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/