Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Đăng ngày 09 - 05 - 2019
100%

Ngày 6/5/2019, UBND tỉnh đã có văn bản số 1889/UBND-NN gửi các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công văn nêu rõ: Hiện nay, nắng nóng gay gắt và hanh, khô diễn ra trên diện rộng, nguy cháy rừng rất cao xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo dự báo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương và Cục Kiểm lâm, nắng nóng tiếp tục kéo dài trong tháng 5 năm 2019. Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện tốt các nội dung tại công văn này. (Nội dung chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm).

Hồng Hà

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa...(18/07/2019 3:05 CH)

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh năm 2019...(17/07/2019 7:51 SA)

Công văn về việc đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn...(16/07/2019 3:08 CH)

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết(13/07/2019 5:42 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em(10/07/2019 6:14 SA)

Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước...(03/07/2019 10:35 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/