Triển khai liên kết trồng, tiêu thụ sản phẩm Dứa Queen

Đăng ngày 09 - 05 - 2019
100%

Ngày 8/5/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 1957/UBND-NN gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh và ĐaKrông; Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao về việc triển khai liên kết trồng, tiêu thụ sản phẩm Dứa Queen.

Theo đó, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ người dân tổ chức sản xuất, thực hiện có hiệu quả Biên bản ghi nhớ số 83-BB-QT-ĐG ngày 23/1/2017 giữa UBND tỉnh Quảng Trị, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Công ty CP TPXK Đồng Giao về việc hợp tác liên kết triển khai trồng và hợp đồng mua bán sản phẩm Dứa Queen, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh và ĐaKrông; Giám đốc Sở NN&PTNT và các sở, ban ngành liên quan thực hiện tốt một số nội dung: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm việc với UBND các xã, các Tổ hợp tác, HTX trồng dứa để quán triệt, tuyên truyền các hộ trồng dứa tập trung thu hoạch và bán dứa quả cho Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao theo hợp đồng đã ký giữa các bên.

Phối hợp với Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đánh giá sản lượng, xây dựng kế hoạch và tổ chức thu mua dứa, trồng lại dứa trong vụ sản xuất sắp đến trên địa bàn... (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa...(18/07/2019 3:05 CH)

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh năm 2019...(17/07/2019 7:51 SA)

Công văn về việc đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn...(16/07/2019 3:08 CH)

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết(13/07/2019 5:42 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em(10/07/2019 6:14 SA)

Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước...(03/07/2019 10:35 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/