Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Đăng ngày 13 - 06 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Từ ngày 20/5 đến 12/6/2019, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Quân khu 4 do đồng chí Lê Hữu Thọ, Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh ủy làm đoàn trưởng, về phía Quân khu 4 có đồng chí Đại tá Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ nhiệm, Uỷ Ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu tiến hànhgiám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong lực lượng vũ trang tỉnh từ năm 2016 đến 2018.

Từ tháng 1/2016 đến 12/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương; chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Thế trận khu vực phòng thủ, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh chuyển biến tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng được tiến hành chặt chẽ và có nhiều đổi mới; chủ động ban hành hệ thống quy chế làm việc của cấp ủy; giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản phát huy tốt vai trò trách nhiệm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc giữ ổn định chính trị địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển…

Qua kiểm tra thay mặt đoàn đồng chí Lê Hữu Thọ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong công tác tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong lực lượng tỉnh từ năm 2016 đến 2018. Đồng thời chỉ ra những ưu, khuyết điểm để Đảng ủy Quân sự tỉnhvà các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự ảnh báo chí tại Quảng Trị(27/06/2019 7:08 SA)

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự tỉnh...(13/06/2019 3:19 CH)

Quảng Trị: Hủy nổ thành công quả bom nặng 340 kg(05/06/2019 8:22 SA)

Kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ cho chiến sỹ mới(30/05/2019 7:55 SA)

Bế mạc giải Thể thao Khối các cơ quan Đảng năm 2019(24/05/2019 8:00 SA)

Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”(20/05/2019 8:13 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/