Gio Linh sơ kết 3 năm triển khai xây dựng mô hình “Dòng họ học tập”

Đăng ngày 26 - 06 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 26/6/2019, Hội Khuyến học huyện Gio Linh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai xây dựng mô hình “Dòng họ học tập” theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê, đến nay, toàn huyện Gio Linh có 287/364 dòng họ thành lập được ban khuyến học. Các ban khuyến học dòng họ hướng dẫn các thành viên trong dòng họ tiêu chí về “Gia đình học tập” và “Dòng họ học tập” để có ý thức phấn đấu vươn lên; đồng thời tích cực giáo dục đạo lí uống nước nhớ nguồn, biết công đức tổ tiên, phát huy truyền thống hiếu học của cha ông; khuyến khích, hỗ trợ  con cháu chăm ngoan, học giỏi….

Để tạo kinh phí hoạt động, các dòng họ tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học; với tổng quỹ khuyến học của các dòng họ bình quân hàng năm từ 393,5 - 779 triệu đồng. Năm 2018, có 16.351 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 259 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”. Từ phong trào xây dựng “Dòng họ học tập” với nội dung và tiêu chí cụ thể, đạt nhiều kết quả nổi bật đã có tác động mạnh mẽ đến việc học tập thường xuyên trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng và góp phần vào nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội huyện Gio Linh.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh tặng giấy khen cho 8 dòng họ; Hội Khuyến học huyện Gio Linh biểu dương và khen thưởng cho 28 dòng họ đạt nhiều thành tích trong thực hiện mô hình “Dòng họ học tập” theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin mới nhất

Giải Bóng đá Tứ hùng - Cup Mobile Quảng Trị 2019(18/07/2019 9:35 CH)

Hướng Hóa triển khai chiến dịch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết(08/07/2019 3:27 CH)

Gio Linh sơ kết 3 năm triển khai xây dựng mô hình “Dòng họ học tập”(26/06/2019 11:43 SA)

Khai mạc Giải bóng đá Agribank Quảng Trị năm 2019(24/06/2019 6:15 CH)

Xã Hải Dương đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới(23/06/2019 9:05 CH)

Quảng Trị tiếp nhận 12 chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài(19/06/2019 4:28 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/