Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Đăng ngày 01 - 07 - 2019
100%

Ngày 29/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chỉ thị nêu rõ: Hiện nay nắng nóng gay gắt và hanh, khô diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất cao xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo dự báo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương và Cục Kiểm lâm, nắng nóng tiếp tục kéo dài đến hết tháng 7 năm 2019 và có chiều hướng diễn biến bất thường, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ xảy ra cháy rừng trên diện rộng là rất cao, gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến tính mạng, đời sống của người dân. Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ rừng trong toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt nội dung Công điện 776/CĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 2711/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019 của Bộ NN&PTNT, Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh cùng một số nội dung cụ thể (xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa...(18/07/2019 3:05 CH)

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh năm 2019...(17/07/2019 7:51 SA)

Công văn về việc đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn...(16/07/2019 3:08 CH)

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết(13/07/2019 5:42 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em(10/07/2019 6:14 SA)

Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước...(03/07/2019 10:35 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/