Rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất, rừng của các tổ chức trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 10 - 07 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về tình hình quản lý, sử dụng đất, rừng của các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh này. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo của Sở TN&MT cho biết, toàn bộ diện tích đất các công ty lâm nghiệp Bến Hải, Triệu Hải, Đường 9 đang sử dụng được đo đạc theo ranh giới hiện trạng quản lý là 21.918 ha; diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận là 20.718 ha, đạt 94,52% so với diện tích cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các ban quản lý rừng đang quản lý, sử dụng theo kết quả đo đạc sau khi rà soát là 123.096 ha, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 122.070 ha.

Về tình hình xâm canh, xâm lấn đất rừng, Công ty lâm nghiệp Triệu Hải bị xâm lấn 129 ha, đã giải quyết xong 69 ha; Công ty lâm nghiệp Đường 9 bị xâm lấn hơn 840 ha, chưa giải quyết. Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa, Công ty lâm nghiệp Triệu Hải đã lập phương án sử dụng đất giữ lại 4.204 ha, diện tích chuyển về cho địa phương quản lí 233 ha; Công ty lâm nghiệp Đường 9 lập phương án sử dụng đất giữ lại 4.439 ha, diện tích bàn giao lại cho địa phương quản lí 2.681 ha; Công ty lâm nghiệp Bến Hải chưa nộp phương án sử dụng đất về Sở TN&MT thẩm định. Hiện nay, phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Công ty lâm nghiệp Đường 9 gặp khó khăn do người dân xâm lấn đất rừng diện tích lớn. Nhiều diện tích đất của các đơn vị giao lại cho các địa phương bị người dân xâm lấn nên khó khăn trong việc giải quyết.

Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh yêu cầu các công ty lâm nghiệp sớm thống nhất với địa phương về vị trí, diện tích đất trả lại và sớm hoàn thiện phương án sử dụng đất nộp về Sở TN&MT; phối hợp với chính quyền địa phương thống kê cụ thể diện tích, thời điểm, đối tượng xâm lấn để đề xuất phương án xử lí, khoanh vùng những khu vực không thể giải quyết tranh chấp với nhân dân để xử lí theo quy định của pháp luật; quản lí chặt chẽ quỹ đất được giao, không để xảy ra tình trạng xâm chiếm của người dân và chấm dứt việc cho thuê, cho mượn đất không đúng quy định.

Đối với các địa phương chỉ đạo lập phương án sử dụng đất trả lại cho địa phương để trình UBND tỉnh phê duyệt, ưu tiên bố trí quỹ đất cho người dân chưa có đất sản xuất.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính yêu cầu các ban quản lý rừng phòng hộ, các ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên, các công ty lâm nghiệp tăng cường quản lý tốt diện tích đất được giao; tuyệt đối không được lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý rừng để tiếp tay cho phá rừng, khai thác, trồng rừng trái phép.

Tỉnh có chủ trương chuyển giao lại một phần diện tích đất rừng cho các địa phương quản lý, sử dụng, quá trình thực hiện còn vướng mắc thì giao cho Sở TN&MT, Sở NN&PTNT phối hợp giải quyết. Một số vướng mắc trong việc khai thác rừng, UBND tỉnh đã giao cho các ngành giải quyết, yêu cầu đề cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Vấn đề giao đất lại cho các địa phương quản lý, sử dụng thì các địa phương phải có trách nhiệm nhận, nếu còn vướng mắc thì đề nghị các ngành liên quan phối hợp với các địa phương giải quyết, không để đất giao lại không có người nhận.

Việc rừng của các đơn vị bị xâm canh, xâm lấn thì trước tiên chủ rừng phải chịu trách nhiệm; nên có phương án giao lại đất bị xâm lấn để hợp thức hóa cho nhân dân sản xuất. Đối với người ngoài địa phương xâm lấn đất rừng thì kiên quyết phải thu hồi. Quan điểm là giải quyết đất cho dân sản xuất từ diện tích các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng giao lại nhưng phải hợp lý; nên thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác lâm nghiệp để sử dụng đất giao lại hiệu quả. Phải kiểm điểm rõ trách nhiệm cán bộ các công ty lâm nghiệp xâm chiếm đất rừng. Lộ trình giao lại đất rừng cho các địa phương quản lý, sử dụng phải giải quyết xong ngay trong năm 2019.

Tin mới nhất

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế(22/07/2019 4:17 CH)

Điểm tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (15/7 – 21/7/2019)(22/07/2019 3:01 CH)

Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ và các nhà tài trợ tri ân tại Quảng Trị(22/07/2019 1:44 CH)

Khai mạc Giải vô địch Cử tạ trẻ quốc gia năm 2019(22/07/2019 12:04 CH)

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật “Tiếng hát Đường 9 xanh năm 2019”(21/07/2019 8:31 SA)

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách(20/07/2019 11:03 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/