Ngành nông nghiệp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đăng ngày 02 - 07 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 1/7/2019, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt được những kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng ngành nông - lâm - thủy sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt 4,61%.

Cụ thể, vụ đông xuân 2018 - 2019 toàn tỉnh gieo trồng được 28.975,3 ha cây lương thực có hạt, đạt 53,16% kế hoạch năm; sản lượng lương thực có hạt đạt 163.118,9 tấn, đạt 62,7% chỉ tiêu sản lượng năm 2019; trong đó sản lượng lúa đạt 151.994 tấn, cao nhất từ trước đến nay. Đối với vụ hè thu, đến nay toàn tỉnh cơ bản đã gieo cấy xong 22.300 ha lúa; nhìn chung các địa phương bố trí cơ cấu giống và gieo cấy cơ bản đảm bảo theo khung thời vụ đề ra. Các mô hình sản xuất có hiệu quả theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững như gạo hữu cơ chất lượng cao, cà phê Arabica Khe Sanh, hồ tiêu Quảng Trị, cây ăn quả đặc sản... tiếp tục được triển khai, nhân rộng.

Trong lĩnh vực chăn nuôi thú y đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến, công nghệ cao; nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học được phổ biến, nhân rộng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi nên tổng đàn lợn có xu hướng giảm; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 6 thág đầu năm đạt 21.811,2 tấn, tăng 4,24% so với cùng kì, đạt 54,52% kế hoạch năm. Sản lượng thủy sản đạt 16.215 tấn, đạt 49,6% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 559.068 m3, tăng 9,55% so với cùng kì; đã tổ chức 446 đợt tuần tra cơ động, phát hiện và lập biên bản 100 vụ vi phạm, xử lí 98 vụ vi phạm hành chính với số tiền 417,5 triệu đồng, tịch thu 161,472 m3  gỗ các loại,100,6 kg động vật rừng, sản phẩm động vật rừng và nhiều loại lâm sản khác; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được các cấp, các ngành chủ động triển khai, sẵn sàng ứng phó kịp thời nếu có cháy rừng xảy ra...

Từ những kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2019 và trên cơ sở đánh giá những khó khăn, thuận lợi đối với từng lĩnh vực, Sở Nông nghiệp và PTNT đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 gồm: Tiếp tục triển khai phương án sản xuất vụ hè thu, mở rộng diện tích sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn; chủ động kêu gọi, tạo điều kiện cho các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến đầu tư và sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo, nắm chắc các tháng cuối năm 2019, hướng dẫn các biện pháp kĩ thuật, tham mưu chính quyền địa phương quản lí, phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại kịp thời, không để dịch hại xảy ra trên diện rộng; tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là nhiệm vụ chống dịch tả lợn châu Phi…

 Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, triển khai công tác giao rừng, rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019, đặc biệt là trong các tháng mùa khô. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, quán triệt phương châm "Tưới tiết kiệm, sử dụng nguồn nước một cách hợp lí, hiệu quả" cho sản xuất, chuyển đổi cây trồng phù hợp, đảm bảo thực hiện thắng lợi vụ hè thu; tăng cường công tác đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ 2019…

Tin mới nhất

Quảng Trị: Vận động được 15 dự án phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm(18/07/2019 2:40 CH)

Chung kết cuộc thi Chinh phục năm học 2018 - 2019(14/07/2019 8:30 CH)

Sở NN&PTNT triển khai kế hoạch chống khai thác thủy sản bất hợp pháp(12/07/2019 2:27 CH)

Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm(11/07/2019 3:16 CH)

Ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt(06/07/2019 7:11 SA)

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh(03/07/2019 3:24 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/