Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh

Đăng ngày 03 - 07 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 3/7/2019, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh về tình hình xuất gỗ dăm qua cảng do doanh nghiệp quản lý.

Năm 2018, lượng hàng hóa qua cảng Hợp Thịnh và cảng Cửa Việt tăng 300% so với năm 2017, với hơn 1 triệu tấn hàng. Riêng gỗ dăm có hơn 700 nghìn tấn được xuất qua cảng. Tổng giá trị hàng hóa xuất cảng trên 240 tỷ, nộp ngân sách nhà nước 25 tỷ đồng.

Tính riêng 06 tháng đầu năm 2019, tại Cảng Hợp Thịnh hàng hóa xuất qua cảng trên 176 nghìn tấn, trong đó gỗ dăm 162 nghìn tấn, nộp ngân sách nhà nước 19 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH MTV Hợp thịnh đề nghị, các ngành chức năng cần có sự quản lý chặt chẽ việc khai thác gỗ rừng trồng, trong đó nên tạo sự liên kết từ việc trồng rừng đến bao tiêu sản phẩm để nâng cao giá trị sản phầm; cần đầu tư xây dựng, nâng cấp kéo dài đê biển để chống sự bồi lấp, đồng thời quan tâm hơn nữa đến việc nạo vét, khơi thông luồng lạch để tàu có tải trọng 5 nghìn tấn có thể cập cảng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hàng hóa hiện nay.

Đánh giá cao quá trình hoạt động kinh doanh của Cảng Hợp Thịnh, đặc biệt là sự năng động, sáng tạo trong quá trình hợp tác để xuất hàng qua cảng, đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh cho biết, qua buổi làm việc này, Đoàn giám sát có thêm thông tin về thu nộp ngân sách các mặt hàng qua cảng, trong đó có việc quản lý nhà nước về xuất sản phẩm gỗ dăm rừng trồng hiện nay trên địa bàn tỉnh để báo cáo kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII sắp đến.

Tin mới nhất

Quảng Trị: Vận động được 15 dự án phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm(18/07/2019 2:40 CH)

Chung kết cuộc thi Chinh phục năm học 2018 - 2019(14/07/2019 8:30 CH)

Sở NN&PTNT triển khai kế hoạch chống khai thác thủy sản bất hợp pháp(12/07/2019 2:27 CH)

Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm(11/07/2019 3:16 CH)

Ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt(06/07/2019 7:11 SA)

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh(03/07/2019 3:24 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
826 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/