Sở Công ThươngChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Nguyễn Thiện Tố
Tiêu Đề:
Ông Nguyễn Thiện Tố: Kiến nghị liên quan đến việc xây dựng công trình nhà ở
Địa chỉ:
72 Ngô Quyền, thành phố Đông Hà
Nội dung:
Đề nghị xem xét giải quyết liên quan đến việc gia đình xây dựng nhà ở tại địa chỉ số 24, đường Nguyễn Công Trứ, phường 5, thành phố Đông Hà và đường dây 22kV nhánh rẽ TBA K-P5 thuộc XT 476E4 do Điện lực Đông Hà quản lý vận hành.
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Sở Công Thương
Lĩnh vực hỏi đáp:
An toàn lao động
Nội dung trả lời:
- Sau khi xem xét Sở Công Thương thấy các kiến nghị của ông Nguyễn Thiện Tố đang được UBND thành phố Đông Hà xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Vì vậy Sở Công Thương (cơ quan thường trực BCĐ bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh) chuyển đơn của công dân đến UBND thành phố Đông Hà để chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả đến Sở Công Thương biết trong thời hạn quy định.
Sở Công Thương đề nghị UBND thành phố Đông Hà quan tâm giải quyết
(Công văn số 420/SCT-QLNL)
Đính kèm trả lời: