Thị xã Quảng TrịChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Lê Lẫn và Đặng Thị Hằng
Tiêu Đề:
Kiến nghị liên quan đến việc giải tỏa xây dựng công trình đường Ngô Quyền, thị xã Quảng Trị
Địa chỉ:
Khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị
Nội dung:
1. Gia đình hiến 68.0m2 đất làm đường Ngô Quyền nhưng không có quyền lợi 2. Việc UBND thị xã Quảng Trị thu hồi 204.0m2 nhưng chỉ giao lại cho gia đình ông bà 140.0m2 đất ở 3. Gia đình xin cấp bổ sung phần đất liền kề gia đình ông bà tại khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Thị xã Quảng Trị
Lĩnh vực hỏi đáp:
Kinh tế - Xã hội
Nội dung trả lời:
Sau khi nghiên cứu đơn UBND thị xã Quảng Trị trả lời như sau:
1. Năm 2003 UBND thị xã Quảng Trị xây dựng công trình đường Ngô Quyền, cùng với một số gia đình khác, gia đình ông bà đã tự nguyện giải tỏa 68.2m2 đất để làm đường và đã được UBND thị xã cấp giấy chứng nhận về việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng thị xã Quảng Trị.
2. Năm 2006 thực hiện công tác GPMB để thi công công trình kè chống xói lỡ bờ sông Thạch Hãn đợt 3, UBND thị xã đã có Quyết định thu hồi 204.0m2 đất của gia đình ông Lê Lẫn và bà Đặng Thị Hằng. Sau khi thu hồi, UBND thị xã Quảng Trị bố trí tái định cư cho gia đình ông bà 01 lô đất tại mặt tiền đường Bà Triệu với diện tích 140.0m2, theo đơn xin giao đất ngày 10.12.2007 của ông Lê Lẫn và bà Đặng Thị Hằng. Ngày 30.1.2008 UBND thị xã đã ký cấp giấy CNQSD đất cho gia đình ông bà. Như vậy tại thời điểm giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư gia đình ông bà đã đồng tình với chủ trương của UBND thị xã Quảng Trị và không có ý kiến gì khác.
3. Việc kiến nghị xin cấp đất bổ sung của gia đình ông bà tại khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị đã được Phòng TNMT trả lời tại Công văn số 249/TNMT-ĐĐ ngày 20.7.2016 và Công văn số 67/UBND-TNMT ngày 26.9.2016 của UBND thị xã Quảng Trị. Vì vậy việc kiến nghị cấp đất bổ sung cho gia đình ông bà là không có cơ sở để giải quyết. UBND thị xã sẽ không trả lời đơn của gia đình ông bà nếu nội dung liên quan đến vấn đề cấp đất bổ sung nói trên.
(Công văn 64/UBND-TNMT)
Đính kèm trả lời: