Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Lê Thị Cần
Tiêu Đề:
Giải quyết đơn xin lại đất, nhà của bà Lê Thị Cần, thành phố Đông Hà
Địa chỉ:
52 Nguyễn Chí Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị
Nội dung:
Đơn xin lại đất, nhà...
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
- Sau khi xem xét UBND tỉnh giao UBND thành phố Đông Hà chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2017 (Công văn số 2470/UBND-CN ngày 09/06/2017 đính kèm)
Đính kèm trả lời: