Hội đồng nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Nguyễn Khương Hải
Tiêu Đề:
Chuyển đơn công dân Nguyễn Khương Hải có nội dung liên quan đến việc tính thuế sử dụng đất...
Địa chỉ:
Số nhà 14, khóm Tây Chín, thị trấn Lao bảo, huyện Hướng Hóa
Nội dung:
Không nhất trí việc tính thuế sử dụng đất đối với thửa đất của hộ gia đình được nhận tặng cho, có nguồn gốc từ năm 1985; kiến nghị cơ quan chức năng căn cứ quy định của pháp luật để trả lời về thửa đất nêu trên có hay không tính thuế; việc hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất từ năm 2011 (nguồn gốc sử dụng đất do nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, do nhận tặng cho QSD đất) nhưng bị tính thuế và chậm nộp thuế sử dụng đất.
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Hội đồng nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
An toàn lao động
Nội dung trả lời:
- Thường trực HĐND tỉnh chuyển đơn của công dân đến Cục thuế tỉnh để giải quyết, trả lời theo thẩm quyền và thông báo kết quả đến Thường trực HĐND tỉnh biết trong thời hạn luật định (Công văn số 67/HĐND-PC ngày 3/7/2017 kèm theo)
Đính kèm trả lời: