Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Trần Văn Thắng
Tiêu Đề:
Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Thắng (lần 2)
Địa chỉ:
Đội 1, thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng
Nội dung:
Khiếu nại với nội dung: Không đồng ý giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng tại Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 06/6/2017
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
Sau khi xem xét nội dung đơn, đồng thời thực hiện xác minh một số nội dung liên quan đến việc khiếu nại và căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Đơn khiếu nại của ông đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.
Việc thụ lý giải quyết đơn được tính từ ngày 25 tháng 7 năm 2017; UBND tỉnh thông báo để ông Trần Văn Thắng được biết.
(Nội dung Thông báo số 108/TB-UBND đính kèm)
Đính kèm trả lời: