Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Đinh Thị Lành (cùng chồng Hoàng Minh Châu)
Tiêu Đề:
Giải quyết kiến nghị của bà Đinh Thị Lành liên quan đến thủ tục cấp giấy CNSD đất
Địa chỉ:
Khóm 4, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Nội dung:
Kiến nghị việc gia đình bà năm 1992 đã khai hoang, sử dụng sau đó đấu thầu nộp sản lượng đối với thửa đất 973m2 tại Khóm Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá (liền kề đất ở gia đình). Từ tháng 01/2016 đến nay gia đình đã làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận sử dụng đất thuê 50 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết hoàn thành
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
An ninh - Trật tự
Nội dung trả lời:

UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Linh kiểm tra, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/8/2017 (Nội dung Công văn số 3857/UBND-TCD đính kèm)

 
 
Đính kèm trả lời: