Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Võ Viết Lạc
Tiêu Đề:
Xử lý đơn của ông Võ Viết Lạc v/v đề nghị di chuyển hồ sơ của liệt sỹ Võ Ngôn vào tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ:
Thôn 3, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
Nội dung:
Đơn kiến nghị việc đã đề nghị di chuyển hồ sơ của liệt sỹ Võ Ngôn (quê quán: xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, hy sinh ngày 17/02/1947) vào tỉnh Bình Thuận để thân nhân hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đến nay đã hơn 01 năm nhưng chưa được giải quyết.
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

- UBND tỉnh: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra và khẩn trương thực hiện việc di chuyển hồ sơ liệt sỹ theo đề nghị của ông Võ Viết Lạc theo quy định. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 18/8/2017 (Công văn số 3955/UBND-VX ngày 10/8/2017 kèm theo)

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3955/UBND-VX ngày 10/8/2017, Sở LĐTB&XH xin báo cáo UBND tỉnh như sau: Ngày 23/6/2017 Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị đã di chuyển hồ sơ liệt sỹ Võ Ngôn tại Phiếu báo di chuyển hồ sơ liệt sỹ số 1486-PB-SLĐTBXH đến Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Thuận để giải quyết các chế độ có liên quan đối với ông Võ Viết Lạc – là con đẻ của Liệt sỹ Võ Ngôn (Văn bản số 2137/SLĐTBXH-NCC đính kèm).

Đính kèm trả lời: