Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Nguyễn Hữu Quỳnh
Tiêu Đề:
Xử lý đơn thư của ông Nguyễn Hữu Quỳnh (Vĩnh Ô, Vĩnh Linh)
Địa chỉ:
Thôn Lền, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh
Nội dung:
Đề nghị hỗ trợ về nhà ở cho gia đình người có công cách mạng
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Linh xem xét, giải quyết và trả lời cho ông Nguyễn Hữu Quỳnh được rõ. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 20/9/2017 (nội dung Công văn số 4308/UBND-VX đính kèm)

Đính kèm trả lời: