Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Nguyễn Hữu Xanh
Tiêu Đề:
Ông Nguyễn Hữu Xanh: Khiếu nại liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Địa chỉ:
kiệt 210, đường Hàm Nghi, khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà
Nội dung:
Khiếu nại UBND phường 5, thành phố Đông Hà không giải quyết cấp GCNQSD đất thửa đất ông nhận chuyển nhượng của ông Võ Văn Nguyện năm 1980
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật Khiếu nại và các văn bản pháp luật liên quan thì khiếu nại của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh trả lại đơn và đề nghị ông gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND phường 5 để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

(Công văn số 4410/UBND-TN ngày 5/9/2017 đính kèm) 

Đính kèm trả lời: