THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Bùi Thị Bé (đại diện 82 hộ dân)
Tiêu Đề:
Kiến nghị liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển
Địa chỉ:
Thôn Đại Lộc, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong
Nội dung:
Kiến nghị các cấp chính quyền xem xét, cho các hộ dân của thôn được kê khai đền bù, hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4357/UBND-TCD, ngày 8/9/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 1217/SNN-TTra v/v trả lời kiến nghị của bà Bùi Thị Bé (trú tại thôn Đại Lộc, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong).  (Nội dung Công văn số 1217/SNN-TTra đính kèm)

Đính kèm trả lời: