Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty Cổ phần Đông Trùng Hạ Thảo
Tiêu Đề:
Công ty Cổ phần Đông Trùng Hạ Thảo: Đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư
Địa chỉ:
Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư - Hạng mục 1: Dự án trồng cây dược liệu công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái - Hạng mục 2: Dự án nuôi tôm kết hợp với du lịch sinh thái Đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư để nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu dự án đầu tư nói trên. (Toàn văn Tờ trình đính kèm).
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

UBND tỉnh trả lời: Công văn số 5234/UBND-NN ngày 18/10/2017 v/v xử lý đề nghị của Doanh nghiệp (Nội dung Công văn số 5234/UBND-NN đính kèm) 

Đính kèm trả lời: