Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty Cổ phần Đầu tư xăng dầu Việt Lào
Tiêu Đề:
Đề nghị đấu nối tạm thời cửa hàng xăng dầu vào Quốc lộ 9 tuyến tránh Bắc tại Km2 + 522 (P) tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ:
Quảng Trị
Nội dung:
Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, cho phép Công ty được đấu nối tạm thời cửa hàng xăng dầu vào phía bên phải Quốc lộ 9 tuyến đường tránh Bắc tại vị trí Km2+522,5 (theo hướng Quốc lộ 1 lên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông). Sau khi địa phương xây dựng xong 02 nút giao đấu nối theo quy hoạch, Công ty chúng tôi xin cam kết xóa bỏ điểm đấu nối tạm thời để đấu nối vào đường gom dẫn ra vị trí đấu nối tại Km2 + 776 (P) QL.9 tuyến tránh Bắc... (Tờ trình kèm theo)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

- UBND tỉnh Quảng Trị:  Ngày 19/10/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã Công văn số 5243/UBND-CN gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam v/v cho phép đấu nối tạm thời cửa hàng xăng dầu vào bên phải tuyến tránh QL.9 tránh phía Bắc, tỉnh Quảng Trị (Công văn số 5243/UBND-CN đính kèm)

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Ngày 01/11/2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Công văn số 6945/TCĐBVN-ATGT gửi UBND tỉnh Quảng Trị  v/v đấu nối tạm thời đường nhánh vào QL9 (tuyến tránh phía Bắc) tại Km2 + 522 (P), tỉnh Quảng Trị (Công văn số 6945/TCĐBVN-ATGT đính kèm)

Đính kèm trả lời: