Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Lê Thị Thuộc
Tiêu Đề:
Giải quyết kiến nghị về việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển (bà Lê Thị Thuộc)
Địa chỉ:
Khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
Nội dung:
Khiếu nại liên quan đến việc không giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển đối với số lượng hải sản lưu kho của gia đình bà.
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Ngày 26/2/2018, tại buổi tiếp công dân định kỳ, sau khi nghe bà Lê Thị Thuộc trình bày nội dung:  Khiếu nại liên quan đến việc không giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển đối với số lượng hải sản lưu kho của gia đình bà.

UBND tỉnh chuyển nội dung đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thuộc đến Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng xem xét thụ lý giải quyết theo đúng thẩm quyền pháp luật quy định; Giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, báo cáo UBND tỉnh.

(Nội dung Công văn số 744/UBND-TCD đính kèm)

Đính kèm trả lời: