Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Trần Văn Thắng
Tiêu Đề:
Giải quyết kiến nghị của ông Trần Văn Thắng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018
Địa chỉ:
Xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh
Nội dung:
Nội dung 1: Kiến nghị xem xét trả lại số tiền 172 triệu đồng do ông Trương Quốc Thắng bán tràm thu được trên phần đất đáng lẽ thuộc về gia đình ông. Nội dung 2: Kiến nghị nhà nước trả lại diện tích khoảng 6 hécta còn lại sau khi xây dựng trung tâm Làng Thanh niên lập nghiệp miền Tây huyện Vĩnh Linh.
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Ngày 26/2/2018, tại buổi tiếp công dân định kỳ, sau khi nghe ông Trần Văn Thắng trình bày kiến nghị, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Nội dung 1:

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh thực hiện nghiêm túc công văn chỉ đạo số 3036/UBND-NC ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh.

Nội dung 2:

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh thực hiện nội dung chỉ đại tại Công văn số 07/UBND-NC ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh; giải quyết các vấn đề liên quan đến sử dụng đất trong Khu trung tâm Làng Thanh niên lập nghiệp miền Tây huyện Vĩnh Linh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, trả lời cho công dân được rõ.

Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện hai nội dung trên trước ngày 25/3/2018.

(Nội dung Công văn số 750/UBND-TCD đính kèm)

Đính kèm trả lời: