Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty TNHH TMDV Hoàn Mỹ
Tiêu Đề:
Xin khảo sát mở tuyến xe buýt số 04 theo ĐT 76 tại xã Trung Sơn – Phương Lang, Chợ Cạn
Địa chỉ:
Quảng Trị
Nội dung:
Công ty TNHH TMDV Hoàn Mỹ kính trình UBND tỉnh cho phép khảo sát mở tuyến xe buýt 04 chạy theo ĐT 76 xã Trung Sơn – Đông Hà – chợ Chùa Bồ Bản và ngược lại để tạo thành mạng lưới vận tải công cộng được kết nối giao thương về thành phố Đông Hà phục vụ đi lại của người dân được thuận tiện với các phương tiện giao thông khác… (Nội dung Công văn số 02/Cty-HM ngày 24/2/2018 đính kèm)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Sau khi xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hoàn Mỹ tại Công văn số 02/Cty-HM về việc xin khảo sát mở tuyến xe buýt số 04 theo tuyến ĐT 76 xuất phát tại xã Trung Sơn đi Phương Lang, chợ Cạn; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính có ý kiến như sau: giao Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh trước ngày 20/3/2018 để xem xét trả lời cho doanh nghiệp.

(Nội dung Công văn số 801/UBND-CN đính kèm)

Đính kèm trả lời: