Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty TNHH Đóng tàu Cửa Việt
Tiêu Đề:
V/v cho phép nạo vét luồng, vùng nước trước Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Cửa Việt
Địa chỉ:
Khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị
Nội dung:
Dự án Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Cửa Việt tại Gio Mai – Gio Linh – Quảng Trị đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện, vì vậy để thuận lợi cho quá trình xây dựng, Công ty TNHH Đóng tàu Cửa Việt kính đề nghị các quý cấp xem xét tạo điều kiện cho phép cho công ty những hạng mục sau: - Cho phép Công ty được nạo vét luồng tại khu vực vùng nước trước xưởng nhà máy bị bồi lấp làm ảnh hưởng lớn trong việc tàu thuyền ra vào xưởng tại 02 vị trí: + Vùng nước trước xưởng nhà máy sửa chữa, đóng tàu Cửa Việt hiện tại đang hoạt động ở địa chỉ: khu phố 3 – thị trấn Cửa Việt – Gio Linh – Quảng Trị + Vùng nước tại Dự án Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Cửa Việt ở địa chỉ: Gio Mai – Gio Linh – Quảng Trị - Việc nạo vét luồng để đủ độ sâu cho tài có thể ta vào sửa chữa và đóng mới được thuận lợi không bị mắc cạn - Do mặt bằng hiện trạng công trình Nhà máy Sửa chữa và Đóng tàu Cửa Việt thấp hơn cốt pha nền từ 1,8m - 2,5m, do đó sản phẩm nạo vét của công ty sẽ đưa vào san lấp mặt bằng phục vụ cho việc thực hiện dự án. Vậy công ty chúng tôi kính đề nghị các quý cấp xem xét tạo điều kiện hỗ trợ để dự án có thể thực hiện thuận lợi (Nội dung Tờ trình số 02/2018/TT ngày 07/3/2018 đính kèm)
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Xét đề nghị của Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt tại Tờ trình số 02/2018/TT ngày 07/3/2018, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND huyện Gio Linh và các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh trước ngày 22/3/2018.

(Nội dung Công văn số 839/UBND-CN ngày 13/3/2018, của UBND tỉnh Quảng Trị đính kèm)

Đính kèm trả lời: