THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Phan Văn Tiến
Tiêu Đề:
Về vấn đề hỗ trợ học phí cho sinh viên ở Quảng trị bị ảnh hưởng môi trường biển
Địa chỉ:
Thôn Tây Tân An, xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Nội dung:
Các cô, chú cho con hỏi: Con là sinh viên khoá 2016 và chuẩn bị bước sang năm 3 Trường Đại học Công nghệ thông tin-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian vừa qua, có thông tin hỗ trợ học phí cho sinh viên ở vùng bị ảnh hưởng môi trường biển, nhưng vì là con thương binh nên con không được hỗ trợ. Thực tế, vì ngành học đặc thù nên học phí mỗi năm con phải đóng là 28.000.000 đồng, sau khi miễn giảm 100% học phí tương ứng 7.900.000 đồng năm học 2016-2017 và 8.700.000 đồng năm học 2017-2018 theo quy định thì con phải đóng số học phí còn lại. Việc ảnh hưởng môi trường biển có ảnh hưởng rất lớn tới việc làm, kinh tế của gia đình con khiến cho số tiền học phí con phải đóng trở nên khó khăn hơn với gia đình. Kính mong các cô, chú xem xét trường hợp này và nhanh chóng trả lời cho con được biết rõ. Con xin cám ơn.
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ” và Công văn số 2306/BGDĐT-KHTC ngày 30/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên đại học bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển...

Đối chiếu với các văn bản pháp lý trên thì công dân Phan Văn Tiến đã được miễn 100% học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ thì không được hỗ trợ học phí theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2306/BGDĐT-KHTC ngày 30/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Nội dung Công văn số 1294/BC-SGDĐT v/v trả lời câu hỏi của công dân Phan Văn Tiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đính kèm)

Đính kèm trả lời: