THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Ngô Thị Huyền Quyên
Tiêu Đề:
hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học do thiệt hại môi trường biển
Địa chỉ:
vĩnh giang- Vĩnh Linh- Quảng Trị
Nội dung:
Tôi thuộc khu vực ảnh hưởng do thiệt hại môi trường biển Fomosa được hỗ trợ 2 năm học phí đại học đã làm hồ sơ từ 2017 nhưng vẫn chưa nhận được tiền.tôi muốn hỏi tiền này có được cấp nữa không? nếu có thì khi nào nhận được ạ?
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Kinh tế - Xã hội
Nội dung trả lời:

Thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-UBND, ngày 07/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về cung cấp, quản lý và truy cập thông tin trên Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị; Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin chuyển câu hỏi của các công dân: Ngô Thị Huyền Quyên, Phan Thị Nga đến Sở Giáo dục và Đào tạo và kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm, xem xét.

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh rất mong sớm nhận được văn bản của quý Sở để trả lời cho công dân được rõ.

Trân trọng cám ơn.

(Nội dung Công văn đính kèm)

Đính kèm trả lời: