Ra mắt dự án tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật tại Quảng Trị

(Web Quảng Trị) Ngày 5/11/2018, Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp với Sở Ngoại Vụ, Sở Y Tế và Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức Lễ ra mắt dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” tại Quảng Trị.

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 9/2018-8/2021, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với tổng kinh phí thực hiện hơn 7,3 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường việc thực hiện các chính sách cho người khuyết tật (cụ thể tập trung vào tiếp cận vật lý và chăm sóc sức khỏe); nâng cao năng lực cho các cơ quan/tổ chức chuyên môn để hỗ trợ tốt hơn cho người khuyết tật tại địa phương và thúc đẩy việc thực thi các chính sách hỗ trợ người khuyết tật tại địa phương.

Đối tượng được hưởng lợi là người khuyết tật, thành viên gia đình người khuyết tật, hội người khuyết tật cấp tỉnh và cán bộ địa phương liên quan.

Tại buổi lễ, Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng, Sở Y Tế và Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận thực hiện dự án.

Hồng Hà