Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị

Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 2955/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch (trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), bộ phận Xúc tiến thương mại của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (trực thuộc Sở Công thương) và nhiệm vụ sự nghiệp về Xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng tư vấn giúp UBND tỉnh xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách, cơ sở dữ liệu các lĩnh vực đầu tư phát triển của tỉnh; là đơn vị làm đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức và thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh…(Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà