Tăng cường các biện pháp xử lý đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"

Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 5841/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp xử lý đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen".

Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động của các đối tượng lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty, cơ sở đầu tư tài chính để cho vay nặng lãi và hoạt động tín dụng bất hợp pháp (tín dụng đen). Hậu quả để lại của “tín dụng đen” là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng; đồng thời là điều kiện phát sinh, gia tăng của hàng loạt các loại tội phạm khác, là nguồn phát sinh , hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động mang tính côn đồ, bạo lực gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Từ năm 2012 đến nay tại tỉnh Quảng Trị xảy ra nhiều vụ vỡ nợ lớn gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 3393/VPCP-KTTH ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ) và nhằm tăng cường công tác quản lý, chủ động phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành chính sách tài chính, quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn. Thường xuyên phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự; không cầm cố tài sản với mục đích không rõ ràng; không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay nặng lãi; không lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ để vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương tại Công văn này (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà