Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5852/KH-UBND về việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về thú y trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; thực hiện các biện pháp tổng hợp nhằm ngăn chặn một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tên động vật tái phát hoặc lây lan từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh; chủ động các biện pháp để phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, kịp thời khống chế, ngăn chặn các ổ dịch bệnh nguy hiểm phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh; góp phần phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe người dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một số nội dung của kế hoạch gồm: Tiêm vắc xin phòng bệnh; giám sát dịch bệnh, giám sát sau tiêm phòng; công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; công tác thông tin tuyên truyền  và công tác chống dịch bệnh. (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà