Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

Ngày 8/1/2019, Sở Tài chính đã có văn bản số 59/STC-QLSN về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018. (Xem chi tiết tại file đính kèm).