Tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018

(Web Quảng Trị) Ngày 10/1/2019, Sở LĐ, TB&XH tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Sở Lao động TB&XH đã triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, dán, kế hoạch về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giảm nghèo, chính sách ưu đãi đối với người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và các hoạt động xã hội khác trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra trong năm 2018 đã được triển khai thực hiện khá toàn diện. Sở LĐ, TB&XH đã ban hành 8.518 Quyết định, 4.071 báo cáo, kế hoạch, công văn và các văn bản hành chính khác. Ngoài ra đã tiếp nhận xử lý 6.700 văn bản đến của Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan và đơn thư của công dân, tổ chức. Trong năm toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng 11.318 lượt lao động (đạt 119,14%), giải quyết việc làm cho hơn 2.580 lao động vùng biển.

Trong lĩnh vực dạy nghề, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 12.423 người, đạt 105,3% kế hoạch. Công tác thương binh, liệt sĩ và người có công được quan tâm thực hiện tốt, trong năm đã tập trung thụ lý 5.120 hồ sơ các loại. Tiếp đón 8.162 lượt người và 2.143 đoàn trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ liệt sĩ tại 72 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trả lời 167 trường hợp đơn thư hỏi về chế các chế độ chính sách trong lĩnh vực người có công…Cùng với đó, ngành đã vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước xây mới 147 nhà tình nghĩa với kinh phí trên 9 tỷ đồng, sửa chữa 14 nhà tình nghĩa với kinh phí 322 triệu đồng, tặng 40 số tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng. Công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhờ vậy, trong năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,83% (tương ứng giảm 2.811 hộ nghèo), đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 11,52% đầu năm 2018 xuống còn 9,69% cuối năm 2018.

Năm 2019, ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, dán, giải pháp giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; thực hiện tốt Bộ Luật lao động, các chính sách lao động- tiền lương, bảo hiểm xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; thực hiện tốt công tác Thương binh- Liệt sĩ và người có công; tăng cường hoạt động bảo trợ, trợ giup xã hội…Phấn đấu tạo việc làm mới cho 11.000 lượt lao động, trong đó có 1.400 người tham gia xuất khẩu lao động; tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 14.500 người; phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 59,73%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của toàn tỉnh từ 1,5-2%.

Tại hội nghị, ngành Lao động, TB&XH đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc với giám đốc sở.

Dịp này, Sở Lao động, TB&XH đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 16 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Hồng Hà