Triển khai nhiệm vụ công tác thuế toàn quốc năm 2019

(Web Quảng Trị) Ngày 10/1/2019, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị
Năm 2018, cơ quan thuế các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nhờ vậy, nhiệm vụ công tác thuế trong năm đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả thu ngân sách năm 2018 của Tổng cục Thuế đạt 1.146.933 tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017. Hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh, trong đó có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý thuế, hành chính thuế được quan tâm. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được đẩy mạnh từ trung ương đến cơ sở. Qua thực hiện 872 cuộc kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, phát hiện và xử lý 6 vụ việc với 6 đối tượng có hành vi tham nhũng.

Năm 2019, toàn ngành thuế tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được giao là 1.168.100 tỷ đồng.

Cùng đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành thuế tập trung vào 4 nhóm giải pháp và 26 biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng ngành thuế đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện công tác thuế năm 2018.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thuế, Phó Thủ tướng yêu cầu: Thời gian tới, Tổng cục Thuế tiếp tục cải cách hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế; tham mưu, góp ý hoàn thiện các luật thuế. Về công tác quản lý thu, ngành thuế cần rà soát lại để giao chỉ tiêu cho sát; xây dựng và triển khai mở rộng cơ sở thuế, chống thất thu thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu nhưng chú ý phối hợp với các cơ quan liên quan, không gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các biện pháp chỉ đạo của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô, quyết liệt cải cách hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế. Thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tăng cường công tác quản lý nội ngành.

Hồng Hà