Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Nhằm chủ động phòng ngừa có hiệu quả tai nạn lao động và cháy nổ tại nơi làm việc xảy ra trong dịp Tết, đảm bảo cho nhân dân trong tỉnh vui Tết, đón Xuân vui tươi, hạnh phúc, ngày 9/1/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 141/UBND-VX gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. (Xem chi tiết tại file đính kèm).