Cam Lộ: Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019.

(Web Quảng Trị) Ngày 28/1/2019, huyện Cam Lộ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019.

Hội nghị đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; triển khai nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Năm 2018, với sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của tập thể lãnh đạo huyện; sự nỗ lực quyết tâm của các cấp, các ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; tình hình kinh tế- xã hội của huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 13%, thu ngân sách ước đạt 320.634 triệu đồng, đạt 127,1% kế hoạch HĐND huyện giao, đạt 141,1% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, thu NSNN trên địa bàn 56.801 triệu đồng, đạt 86,3% KH HĐND huyện giao, đạt 132,6% kế hoạch tỉnh giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt gần 18.323 tấn, thu nhập bình quân đầu người 36,17 triệu đồng, tạo việc làm cho hơn 1200 lao động; 8/8 xã đã về đích nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh  tiếp tục ổn định và giữ vững.

Năm 2019 với chủ đề là “Năm nông thôn mới”, huyện Cam Lộ quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra; bên cạnh những nỗ lực xây dựng hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Cam Lộ xác định một trong những bước đổi mới đầu tiên là đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức hội họp theo hướng hiệu quả, chất lượng.

Được biết, sau thời gian triển khai với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Trung tâm Tin học tỉnh, đến nay 9/9 UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lộ được đầu tư lắp đặt hệ thống giao ban trực tuyến kết nối với điểm cầu chính đặt tại trụ sở UBND huyện. Đến nay, huyện Cam Lộ là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh triển khai hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến trên phạm vi toàn huyện. Kết quả đó khẳng định sự cố gắng quyết tâm của Lãnh đạo huyện nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng các cuộc hội họp; giảm thiểu tối đa thời gian hội họp, đi lại cho các đại biểu, cán bộ tham gia cuộc họp và tiết kiệm nguồn lực tài chính cho địa phương, đồng thời nội dung được truyền tải đến toàn thể cán bộ công chức cấp xã.

Theo lãnh đạo huyện Cam Lộ: Từ nay trở về sau, tất cả các cuộc họp, giao ban, các công việc triển khai thường kỳ, đột xuất, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các hội nghị mang tính chất tổng kết, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch…sẽ được huyện tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên cấp xã, thị trấn, thôn, bản đều kịp thời nắm được chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Hồng Hà