Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức lần thứ 31

Ngày 28/1/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức lần thứ 31 (Xem chi tiết tại file đính kèm).