Hội nghị trực tuyến chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(Web Quảng Trị) Ngày 13/3/2019, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính, Trưởng BCĐ cấp tỉnh.

Cuộc họp trực tuyến này kết nối tới 775 điểm cầu, nối tới tất cả các cấp huyện trên toàn quốc với 36.000 đại biểu tham dự. Đây sẽ là lần thứ 5, nước ta tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở. 

Theo kế hoạch, từ 0h ngày 1/4/2019, Tổng điều tra dân số và nhà ở thực hiện trên toàn quốc, thời gian thu thập thông tin đến ngày 25/4/2019.  Để chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra, Ban chỉ đạo các cấp đã tổ chức 77 hội nghị tập huấn cấp tỉnh, khoảng 2.500 hội nghị tập huấn cấp huyện. Lực lượng tham gia Tổng điều tra gồm khoảng 9.300 giám sát viên các cấp, khoảng 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra (không bao gồm người tham gia lập bảng kê hộ).

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ tập trung đánh giá và điều tra thống kê ở 10 nội dung chính: Thông tin chung về dân số; Tình trạng di cư; Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; Tình trạng khuyết tật; Tình trạng hôn nhân; Mức độ sinh chết và phát triển dân số; Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; Tình hình lao động việc làm; Thực trạng nhà ở; Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Điểm đặc biệt của cuộc tổng điều tra lần này là việc áp dụng công nghệ thông tin trong các bước điều tra, thông qua hai hình thức là thu thập thông tin bằng phiếu điện tử và hình thức hộ tự cung cấp thông tin trên phiếu trực tuyến. Cuộc tổng điều tra lần này nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước ta; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược giai đoạn 2021 – 2030.

Tại Quảng Trị, hiện nay, BCĐ cấp tỉnh đã hoàn thiện các cơ sở pháp lý, thành lập BCĐ tổng điều tra các cấp, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, tuyển dụng điều tra viên, tiến hành công tác vẽ sơ đồ nền – phân chia địa bàn điều tra,...để sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh vào ngày 1/4 sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Quy mô điều tra tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh thành và ba bộ có tính đặc thù quan trọng gồm Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao. Phạm vi điều tra còn bao quát 712 quận, huyện và 11.165 xã, phường, thị trấn. Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý, cuộc điều tra lần này khác với các năm trước ở trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin nên yêu cầu dữ liệu đầu ra phải đầy đủ, chính xác nhất, thời gian ngắn gọn nhất và chi phí tiết kiệm.

Kết quả của Tổng điều tra không đơn thuần là số liệu thống kê, không chỉ phản ánh được số lượng chính xác, khách quan mà còn phải đánh giá được cả chất lượng dân cư, thực trạng nhà ở hiện nay của cả nước để phục vụ cho các mục tiêu của Tổng điều tra. 

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quan tâm tới công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ để thu thập thông tin giữa các địa bàn có đặc điểm phân bổ dân cư khác với trước đây, bảo đảm số liệu xác thực. Đánh giá kỹ việc tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin cho điều tra viên, khi đây là lần đầu tiên cuộc Tổng điều tra ứng dụng triệt để các tiện ích của công nghệ từ thu thập phiếu, lưu trữ, đánh giá số liệu và xây dựng báo cáo tổng thể.

 

Vân Anh