Sản lượng đánh bắt hải sản 3 tháng đầu năm ước đạt 4.900 tấn

(Web Quảng Trị) Theo thống kê của ngành Nông nghiệp và PTNT, sản lượng đánh bắt hải sản 3 tháng đầu năm dự ước đạt 4.900 tấn (trong đó có 4.573 tấn khai thác biển và 393,5 tấn khai thác nội địa), đạt 110% so với cùng kì năm trước, đạt 20% kế hoạch năm 2019. Sản lượng khai thác vụ cá Bắc năm 2018 -2019 đạt 9.000 tấn, đạt 138% so kế hoạch và 105% so với vụ cá Bắc năm 2017-2018.

Đặc biệt tin vui những ngày đầu năm 2019 là có nhiều ngư dân trúng những mẻ lưới cho sản lượng và giá trị kinh tế cao như ngày 7/2/2019 ngư dân Lê Văn Viện, xã Gio Việt, Gio Linh làm nghề lưới vây đánh được mẻ cá bè vàng hơn 100 tấn, thu được gần 6 tỉ đồng. Cũng ở xã Gio Việt, Gio Linh, ngư dân Lê Văn Tuấn đánh được mẻ lưới 20 tấn cá bè vàng và ngư dân Hồ Văn Thà đánh hai mẻ lưới thu được hơn 30 tấn cá bè vàng. Cuối tháng 2/2019 ngư dân Lê Văn Tuấn tiếp tục đánh trúng mẻ cá bè vàng 20 tấn thu được gần 800 triệu đồng.

Trong vụ khai thác cá Bắc nghề khai thác chính là nghề lưới rê nên sản lượng chủ yếu là các loài cá thu, ngừ, mực nang, mực ống… Bên cạnh đó, nghề lưới vây và pha xúc tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi ra khơi khai thác, sản lượng chủ yếu là cá nục, cá bạc má, cá cơm… đem lại giá trị kinh tế cho ngư dân.

Tiến Nhất