Quyết định về việc Ban hành Khung bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng Trị

Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-UBND về việc ban hành Khung bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng Trị. (Xem chi tiết tại file đính kèm).