Thành lập Tổ Công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Trị

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ Công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Trị.

Theo quyết định, Tổ Công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Trị được thành lập gồm 15 thành viên; ông Trần Quốc Dính, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có trách nhiệm tiếp nhận, tham mưu, giải quyết, đảm bảo kịp thời các vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả. (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà