Hội thảo hưởng ứng “Ngày khí tượng thế giới” và “Chiến dịch Giờ Trái đất”

(Web Quảng Trị) Ngày 22/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo hưởng ứng “Ngày khí tượng thế giới” và “Chiến dịch Giờ Trái đất” năm 2019.

Chủ đề “Ngày khí tượng thế giới” năm 2019 được Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) đưa ra là “The sun, the earth, and the weather” – “Mặt trời, trái đất và thời tiết”. Chủ đề này đã phản ánh mục đích cốt lõi của WMO và vai trò thiết yếu của khí tượng thủy văn trong việc giám sát hệ thống trái đất nhằm đưa ra dự báo thời tiết hằng ngày và tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách về thay đổi của thời tiết và biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, sự kiện “Chiến dịch Giờ trái đất” năm 2019 sẽ diễn ra từ 20h đến 21h30 ngày 30/3/2019 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng – Bảo vệ trái đất”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận và cung cấp các thông tin liên quan đến chủ đề của “Ngày khí tượng thế giới” và “ Chiến dịch Giờ trái đất” năm 2019; tình hình thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn và cơ chế phối hợp, quản lí về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; các nội dung chính của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại địa phương; các biện pháp xứ lí ô nhiễm rác thải nhựa, kiểm soát rác thải nhựa trên biển; tiềm năng, hiện trạng và quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo; các nguồn phát thải và định hướng giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh…

Thông qua buổi hội thảo đã góp phần nâng cao ý thức về sử dụng tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

 

 

Tiến Nhất