Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Ngày 2/5/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch số 1832/KH-UBND truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2019.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về giáo dục nghề nghiệp, công tác phân luồng học sinh khối trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ công tác tuyển sinh- hướng nghiệp, giải quyết việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp. Góp phần mở rộng quy mô, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn…

Với thông điệp “Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành- vững khởi nghiệp, sáng tương lai”, công tác truyền thông tập trung truyền tải về vai trò, vị trí, sự cần thiết của giáo dục nghề nghiệp trong quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và trong cơ cấu nguồn nhân lực quốc gia; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nội dung truyền thông gồm: Nâng cao nhận thức; quảng bá hình ảnh; tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình. (Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm)

Hồng Hà