Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 6/5/2019, UBND tỉnh đã có văn bản số 1889/UBND-NN gửi các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công văn nêu rõ: Hiện nay, nắng nóng gay gắt và hanh, khô diễn ra trên diện rộng, nguy cháy rừng rất cao xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo dự báo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương và Cục Kiểm lâm, nắng nóng tiếp tục kéo dài trong tháng 5 năm 2019. Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện tốt các nội dung tại công văn này. (Nội dung chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm).

Hồng Hà