• pageHolder.getStart() - 165
  • pageHolder.getNumberObjects() - 180
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc với Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 8/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận số 142/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc với Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kế hoạch tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 07/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 – 2025.

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Quảng Trị.

Cách ly y tế khu vực khách sạn Khánh Phương, số 26 Hùng Vương, khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

Ngày 7/9/2021, UBND tỉnh có quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 6/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Triển khai thí điểm phần mềm quản lý di biến động người ra vào vùng dịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản 4028/UBND-NC ngày 1/9/2021 gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Trị về việc triển khai thí điểm phần mềm quản lý di biến động người ra vào vùng dịch trên nền tảng...

Cách ly y tế 8 hộ dân và 2 Ki ốt thuộc Khu phố 5, Phường 3 và Phong tỏa tạm thời Phòng khám Đa khoa Khải Hoàn

Ngày 5/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2353/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Cách ly y tế 7 khu vực và phong tỏa tạm thời 2 địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 3/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2352/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Hoàn thành việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện và cấp xã trước 14h ngày 3/9/2021

Ngày 3/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4029/UBND-VX gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các cấp.

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »